Връщане на данъци


Всичко, което трябва да знаете за връщането на данъци.

Всеки, който работи в САЩ, плаща на американската държава данък върху дохода си. Нужно е да подаде данъчна декларация за периода на работа, както и да внесе дължимия данък в хазната. Това се отнася за всички лица пребиваващи в USA, независимо от вида на техния работен статус (вида на визата). В случаите когато лицето получава възнаграждението си от своя работодател, данъците се удържат авансово и в последствие в зависимост от техният вид се внасят в съответното ведомство. След приключване на фискалната година данъчните служители разглеждат подадената данъчна декларация и преценяват в какъв законен размер може да възстановят авансово платеният данък. По-надолу са изброени и описани различните видове данъци.

Видове данъци:

Federal Tax

Федералният данък е еднакъв по размер във всички щати на USA. Неговият размер се приема ежегодно от конгреса и е съобразен с общата фискална политика на държавата. Този вид данък е задължителен за всички физически и юридически лица извършващи дейност на територията на USA. Всички дейности свързани с федералният данък се извършват от единна данъчна администрация (IRS). Събиранията и плащанията по този данък се извършват от федералния бюджет.

State Tax

Този данък е различен за всеки отделен щат. В повечето случай щатския данък е с по-нисък размер от федералния. Има и щати, в които не се дължи щатски данък (Аляска). Ставката за този вид налог се определя от законодателният орган на всеки отделен щат. Щатският данък е задължителен за всички, независимо от техния статус на пребиваване в USA.

Social Security & Medicare Tax

Този вид такси са така наречените социални и медицински осигуровки. Приходите от тях постъпват във федералният бюджет, като техният размер е еднакъв за всички щати. Тези два вида данъци са задължително за всички освен чужденците със студентски статус. В някои случаи този вид удръжки биват наричани "FICA".

Local Tax

Размерът на този вид данъци се определя от местният административен орган. Тези налози са невъзвращаеми (освен от New York).Документите, които трябва да ни предоставите:


Копие на DS 2019;
Копие на Visa;
Копие на международен паспорт;
Копие на Social security number;Копие на последен чек от всеки един работодател или W2 форм;REGULAR TAX REFUND

е най-широко използваната услуга за връщане на данъци. Чрез нея ние Ви предлагаме да възстановите авансово платените от Вас федерални и щатски данъци в максималният допустим от закона размер. Комисионните по извършване на услугата са следните - 8% от общият размер на възстановените ви данъци и $19 такса за обработване на оригиналния чек от Американските данъчни служби (IRS) за всеки отделен данък (FEDERAL; STATE). Нормалният срок за извършване на тази услуга е 10-12 седмици за възстановяване на федералния данък и 12-16 седмици за възстановяване на щатския от момента на получаване на всички необходими данни и документи.

Предварително правим калкулация на сумите, които ще получите, и след вашето одобрение започва движение по цялата процедура за възстановяване на данъците ви.
Избиране на език