Основни етапи и документиОсновни етапи на програмата:

I. Записване в наш офис;
II. Избор на работна оферта;
III. Получаване на разрешително за работа (DS-2019);
IV. Кандидатстване за виза в Американското консулство ;
V. Закупуване на самолетен билет;
Приготвяне на багажа и полет за АМЕРИКА!


Документи, които кандидатът трябва да предостави при записване за програма Work and Travel в офиса:

Уверение от университета;
Копие на студентска книжка
Копие на международен паспорт или лична карта
Първа вноска по програмата – $200 (остатъкът от програмната такса се заплаща след получаване на работната оферта);


За правата на участника в САЩ:

Извънредна работа (overtime):
В някои случаи ви се полага заплащане над уговоренoто ако сте работили повече от 40 часа на седмица в една и съща фирма (overtime). Обикновено увеличението е половин размер от основното за извънредна работа, но всеки работодател се придържа към собствена политика относно заплащането на извънредната работа.
Всеки щат и всеки работодател самостоятелно определя политиката си относно извънредната работа.

Минимална заплата:
Съгласно акта за справедливи стандарти на заплащане на труда, минималната заплата в САЩ е 7,25$ на час или 2,13$ на час за тези, които получават бакшиш.

Равни възможности:
Законът забранява дискриминация по расови, религиозни, полови признаци, по цвят на кожата, за физическа или умствена непълноценност и установява процедури, гарантиращи равни възможности.
Работодателят няма право да ви дискриминира при наемането на работа , при израстването във фирмата, при уволнeния, при заплащане на труда, да дава преимущество при организирането на тренингите и при общуването.
Законът забранява дискриминация при заплащане на труда, когато се извършва еднаква работа в една и съща фирма за хора от различен пол и възраст.

Заплата и платежни чекове:
Ще ви се плаща всяка седмица или два пъти в месеца. От всеки чек ще ви се удържат законните данъци, които се връщат след прибирането ви от САЩ. При получаване на чековете внимателно следете дали не е допусната някаква грешка и своевременно се обадете на работодателя.

Приключване на работа
Когато срока на работната оферта върви към края си не забравяйте да предупредите работодателя две седмици преди последния работен ден.Това ви гарантира своевременно получаване на вашите последни чекове.

Преди да напуснете работа
Помолете за последния чек
Ако сте дали депозит за квартирата не забравяйте да си го вземете
Пазете данните на работодателя в случай , че възникнат някакви проблеми
За да могат да ви се върнат данъците напомнете на работодателя , че ще ви е нужна W2 Form (обикновено тя влиза в комплекта документи, които попълвате при започване на работа)


Избиране на език